Prikázané sviatky

na Slovensku

Panny Márie Bohorodičky (1.1.)

Zjavenie Pána (6.1.)

Nanebovstúpenie Pána

Božieho Tela a Krvi

Sv. Petra a Pavla (29.6.)

Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)

Všetkých svätých (1.11.)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8.12.)

Narodenie Ježiša Krista – Vianoce (25.12.)

všetky nedele      

Sviatky, ktoré nemajú za názvom dátum sú POHYBLIVÉ!         

V tieto dni máme povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši; túto povinnosť splní aj ten, kto sa zúčastní omše večer predchádzajúceho dňa (po 15.00 hod.).