Miništranti

Diviacka Nová Ves

Kto sme?

Miništranti v Diviackej Novej Vsi je dnes malá skupinka chlapcov a chlapov, ktorí chcú slúžiť pri oltári. V roku 1990 sme začali zakladať spoločenstvo miništrantov, pre ktoré sme vybrali názov MiKoNaT. Čo je to Mikonat? Skratka Miništranti kostola Najsvätejšej Trojice. V tom čase začalo do spoločenstva prichádzať väčšie množstvo chlapcov, ktorí chceli miništrovať. Začali sa konať rôzne miništranské stretnutia, aby sa miništranti oboznámili aj s názvami jednotlivých liturgických predmetov, odevov atď. Miništrantov bolo v tom čase cca 30. Pán dekan Pavol Mazúch spravil aj obrad prijatia miništrantov do liturgickej služby. Miništranti  začali organizovať rôzne výlety, opekačky, prechádzky a pod. Niketorí sa zúčastňovali aj miništrantských táborov, ktoré v tom čase organizovali bohoslovci nitrianskeho seminára v Hornej Porube. Ako sme spomenuli dnes už je miništrantov len malá časť, nakoľko niektorí si založili svoje rodiny, odsťahovali sa…

Terajší miništranti

Ivan Kohút

lektor, turifer, navikulár, krucifer, mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania

Matúš Kohút

lektor, turifer, navikulár, krucifer, librista

Zdenko Kováč

lektor, turifer, navikulár, krucifer, ceremonár, librista, mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania

Martin Kováč

turifer, navikulár, krucifer, sviečkár

Andrej Kiaba

 sviečkár, navikulár, zvončekár

Jakub Kiaba

 sviečkár, zvončekár

Juraj Fábry

 sviečkár, zvončekár

Tadeáš Srnec

 sviečkár, zvončekár

Filip Lagin

 sviečkár, zvončekár

Tomáš Lagin

 sviečkár, zvončekár

Šimon Uhlár

 sviečkár, zvončekár

Lukáš Kováč

 sviečkár, zvončekár

Viktor Hanzlík

 sviečkár, zvončekár

Patróni miništrantov

Medzi patrónov miništrantov patria hlavne sv. Dominik Sávio, sv. Tarícius a sv. Alojz Gonzága. Miništranti z Diviackej Novej Vsi si zvolili za svojho patróna a ochrancu sv. Dominika Sávia.