Asistencia

Svätá omša a obrady, to nie je len starosť kňaza, ale mali by sa zapájať aj veriaci v čo najväčšom počte. Dôležitú úlohu zohrávajú organisti, miništranti, lektori, speváci, kostolníci … Tímto všetkým patrí veľké Pán Boh odplať!