Púť do Svätej zeme

15.2. 2014 – 22.2.2014

V dňoch 15.2. až 22.2. roku 2014 sme sa zúčastnili pútnického zájazdu do Svätej zeme, ktorý organizoval vdp. farár Peter Kaštan spolu s kňazmi nitrianskej diecézy. Nakoľko sme naplnili my aj iní pútnici z iných farností celý autobus, cestovná kancelária AWERTOUR nám poslala autobus až k farskému úradu v Diviakoch nad Nitricou, v ktorom už boli pútnici z iných farností, aby nás previezol na letisko do Budapešti, čo bolo veľkou výhodou inak by sme sa museli dostaviť do Bratislavy, odkiaľ býva bežný odchod autobusu na letisko. Po ceste sa k nám pridal aj sprievodca kňaz PaedDr. Martin Mojžiš.

V prvý deň po pristátí sme sa z letiska v Tel Avive premiestnili do hotela Star v Betleheme, kde sme boli ubytovaní. Púť vám budeme prezentovať aspoň prostredníctvom fotografii.

Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme

Vstup do Baziliky Božieho hrobu

Oltár, pod ktorým sa nachádza skala, kde bola vsadená päta Ježišovho kríža

Svätá omša v Bazilike vo františkánskej kaplnke

Časť stĺpa, pri ktorom bol podľa tradície Ježiš bičovaný

Kaplnka Božieho hrobu

Obraz pri kameni, na ktorom bol podľa tradície Ježiša natierali voňavými olejmi a zavinuli ho do plátna

Jeruzalem

Starý náčrt Jeruzalema

Mešita, kde sa nachádza kameň, kde chcel podľa tradície Abrahám obetovať svojho syna Izáka

Múr nárekov

Betlehem

Vstup do Baziliky narodenia Pána

Hviezda na mieste narodenia Ježiša Krista

Obraz v Bazilike

Pole pastierov v Betleheme

Pole pastierov

Svätá omša v jaskyni na Poli pastierov. Kázeň má sprievodca otec Martin Mojžiš

Obraz pastierov

Jaskyňa mlieka

Socha Panny Márie nad vstupom do jaskyne mlieka, kde podľa legendy Panna Mária kojila malého Ježiška a kvapka jej materského mlieka kvapla na  zem a steny jaskyne zbeleli.

Vysvetlenie otca Martina

Sestričky Eucharistiánky sa modlia 24. hodín denne za tie matky, ktoré podstúpili potrat.

Zaujímavosťou je, že v jaskyni mlieka sa nachádzajú lavice, ktoré boli darom slovenských veriacich. Rímskokatolícka Cirkev Slovenska darovala kópiu gotickej sochy Lendackej Panny Márie a gréckokatolíci darovali sochu dojčiacej Panny Márie

Cézarea Prímorská

Akvadukt v blízkosti Stredozemného mora

Stredozemné more

Kána Galilejská

Svätá omša v Káne Galilejskej, mieste prvého Ježišovho zázraku, kde sme si obnovovali svoje manželské sľuby.

Sobáše v kostole v Káne Galilejskej

Kána Galilejská

Nazaret

Bazilika Zvestovania v Nazarete

Vstup do bazilky

Obraz sv. Rodiny

Hora Tábor

Bazilika Premenenia Pána

Prezentácia otca Martina. Po stranách možno vidieť maľby výjavu Premenenia Pána

Kameň, na ktorom podľa tradície došlo k Premeneniu Pána

Výjavy Premenenia Pána v Bazilike na Hore Tábor

Genezaretské jazero

Plavba po Genezaretskom jazere

Vrch Blahoslavenstiev

Bazilika Blahoslavenstiev

Vnútro baziliky

Svätá omša

Tabgha

Kostol rozmnoženia chlebov a rýb

Nádvorie kostola

Kameň pod oltárom, na ktorom došlo k rozmnoženiu chlebov a rýb

Kafarnaum

Kostol primátu sv. Petra

Zostatok domu sv. Petra

Kafarnaum

Vykopávky v Kafarnaume

Bethfage

Kostol v Bethfage

Freska, znázorňujúca Ježišov vstup do Jeruzalema

Svätá omša v kostole

Maľby na stenách v kostole

Getsemanská záhrada

Vstup do Getsemani

Getsemanská záhrada

Bazilika Agónie (Bazilika národov) v údolí Cedron

Priečelie baziliky

Obraz v Bazilike Agónie

Skala, na ktorej sa Ježiš modlil a potil krvou pred svojim uväznením

Bazilika Agónie je tiež nazývaná aj Bazilikou národov, nakoľko sa na jej stavbe podieľali viaceré národy. Na zrúcaninách dvoch predošlých kostolov ju postavil taliansky architekt Antonio Barluzzi, ako viaceré katolícke kostoly vo Svätej zemi.

Ostatné

Kostol usnutia Panny Márie

Socha usnutia Panny Márie, ktorá je celá z dreva, len tvár a ruky má zo slonoviny

Tŕne, z ktorých uplietli tŕňovú korunu

Kostol Dominus Flevit – Pán zaplakal

V kostole Dominus Flevit – Pán zaplakal

Budova večeradla, kde sa konala Posledná večera. V tejto budove je zákaz slávenia svätých omší. Bola tu povolená len jedna svätá omša, ktorú mal pápež Ján Pavol II.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Ain Kareme

Hviezda na mieste, kde sa podľa tradície narodil sv. Ján Krstiteľ

Fotografii je ešte veľa. Chceli sme sa podeliť aspoň malou časťou tým, ktoré miesta sme navštívili. Dúfam, že sa niektorí z vás aspoň týmto spôsob dostanú na miesta, kde chodil Pán Ježiš a možno sa nájdu aj takí, ktorí sa rozhodnú pre takúto púť a neskôr sa podelia so svojimi zážitkami a fotografiami, ktoré by sme mohli uverejniť na našej stránke.