Ostatní

Svätá omša a obrady, to nie je len starosť kňaza, ale mali by sa zapájať aj veriaci v čo najväčšom počte. Dôležitú úlohu zohrávajú orgaisti, miništranti, lektori, speváci, kostolníci … Tímto všetkým patrí veľké Pán Boh odplať!

Organisti

Počas svätých omší počujeme aj hudbu na organe, ktorá doprevádza počas svätej omše. Počas pôsobenia vdp. Pavla Mazúcha boli do obidvoch kostolov zakúpené organy. Vo farskom kostole bol starý organ vymenený za úplne nový. V Diviackej Novej Vsi dlho nebol organ. Hrávalo sa na harmóniu, ktoré už bolo rozladené a v zlom technickom stave. Častejšie bývali sväté omše slúžené bez zvuku harmónia a spevom doprevádzal p. Štefan Bartko. Neskôr bolo za vdp. Pavla Mazúcha zamenené za varhany s aparatúrou a neskôr bol zakúpený starší organ, ktorý stále spĺňa svoje podmienky pri bohoslužbách. Organ bol za vdp. Petra Kaštana opravený a mech, ktorý sa nachádzal na veži kostola bol premiestnený na chór a vymenený za nový.

Organ v Diviakoch nad Ntricou

 

 

 

Organisti v Diviakoch nad Nitricou

Andrea Bátorová

Michaela Seliaková Janíková

Eva Iliašová

Organisti v Diviackej Novej Vsi

Pavel Čičmanec

Martin Beňadik z Nitrianskeho Rudna

Organ v Diviackej Novej Vsi

Spevokoly

V Diviakoch nad Nitricou teraz fungujú dva spevokoly, ktoré nesú rovnaký názov ŠUMIENKY

Spevokoly v Diviakoch nad Nitricou

I. Zbor

Michaela Seliaková

Zuzana Jankeje

Monika Vilémová

Kristína Kováčová

Martina Horváthová

II. Zbor

Andrea Bátorová

Gabriela Hurtišová

Iveta Mišejová

Eva Púčiková

Marcela Svitková

V Diviackej Novej Vsi bol zbor, ktorý niesol názov GLÓRIA, ale zbor si zmenil názov na VERITAS. Členovia tohto zboru spievavajú na slávnostiach počas roka a každý rok nacvičia pekný spev pašíí. Toho času sa rozbieha nový mládežnícky zbor pod vedením Kristínky Kiabovej a Matúša Kohúta, ktorý ich doprevádza hrou na gitare.

Kostolníci

V Diviakoch nad Nitricou je kostolníčka Veronika Oršulová.

V Diviackej Novej Vsi je kostolníčka p. Marta Králová, ktorej vypomáha zo zdravotných dôvodov p. Berciová.