Fotogaléria

Ak sa niekto zúčastní púte, zájazdu, stretnutia a pod., určite fotografia nezachytí ten duchovný zážitok, ktorý má každý, kto sa duchovne zúžastní na nejakej „akcii“. V roku 2014 vdp. farár Peter Kaštan zorganizoval so svojimi spolužiakmi so seminára pútnický zájazd do Svätej zeme. S tejto  púte máme zážitok aj my, nakoľko sme boli jeho účastníkmi. Vdp. farár Jozef Petrek zorganizoval pútnické zájazdy do Talianska a Poľska. No mnohí z vás sa zúčastnili rôznych pútí, na ktorých sme mi neboli a máte aj spomienkové fotografie. Tie nenavodia spomínaný duchovný zážitok, ale tým nezúčastneným aspoň ukážu navštívené miesta. Ak môžete poskytnúť fotografie, prosím prepošlite ich na email správcu webovej stránky, alebo ich môžete zapožičať po svätej omši hlavne v sobotu v Diviackej Novej Vsi p. Zdenkovi Kováčovi. Zapožičané fotografie určite vrátime. Len upozorňujeme, že fotografie musia byť vašim dielom alebo dielom niekoho kto fotografoval a nemá námietky na ich zverejnenie na farskej webovej stránke. Inak fotografie nemôžeme uverejniť!!!

Ďakujeme za pochopenie.