Pútnický a spoznávací zájazd do Poľska

2009

V roku 2009 zorganizoval vdp. farár Jozef Petrek, vtedajší farár diviackej farnosti Pútnický a spoznávací zájazd do Poľska, kde sme navštívili Čenstochovú, Wawelský hrad, Koncentračný tábor Osviencim