Farské oznamy

 

 

25. Nedeľa v cezročnom období

(20.9.2021 - 26.9.2021)

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30   (voľný úmysel)
Ut 7:30   (voľný úmysel)
St 18:00 + Za Ladislava Kohúta (pohrebná svätá omša)
Pi 18:00 + Za zosnulého Alojza Lomnického a rodičov z oboch strán
Ne 7:30 + Za zosnulých Helenu a Štefana Oberta a rodičov z oboch strán
  10:30 + Za zosnulého Antona Jurenku, rodičov  z oboch strán a za zosnulých členov rodiny Jurenkovej a Vargovej
       
Diviacka Nová Ves
       
St 19:00 + Za Emíliu a Antona Kračmera, synov Ivana, Vladimíra a zaťa Dušana
Pi 19:00 + Za Milana Uhrlára a rodičov z oboch strán
So 18:00 + Za Vincenta Matejku
Ne 9:00 + Za Annu a Štefana Boboka a rodičov z oboch strán
       

Záujemci o časopis Posol sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky v sakristii v Diviackej Novej Vsi.

 

V utorok bude pohreb Ladislava Kohúta na cintoríne v DNN.