Farské oznamy

 

 

2. Adventná nedeľa

(6.12.2021 - 12.12.2021)

 

Úmysly svätých omší
     
Po + Za duše v očistci celého rodu, detí a vnúčat
Ut   Za farnosť
St + Za zosnulú Annu Rendekovú, pohrebná sv. omša
Št   Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Annu
Pi + Za zosnulých Máriu a Kolomana Mazána, súrodencov a rodičov z oboch strán
Ne + Za zosnulú Annu Kabatierovú, výročná sv. omša
  + Za zosnulého Mariána Iliaša, výročná sv. omša k nedožitým 70-tinám
       
       

Členovia živého ruženca pokračujú v decembri modlitbou tajomstva, ktoré majú z predošlej výmeny. Až do času spoločného stretnutia modlitbového stretnutia jeho členov.

 

Chcem všetkým poďakovať za modlitby, obety, príspevky zo zbierok, výzdobu kostola, za služby vo farnosti i za všetko, čo pre našu farnosť robíte, a tiež za vašu trpezlivosť a pripravenosť pomôcť. Všetkým úprimné Pán Boh odplať!