Farské oznamy

 

 

Piata pôstna nedeľa

(27.3.2023 - 2.4.2023)

 

V sobotu 1.4. bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď od 14:30 do 15:30.

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 7.5. v oboch kostoloch.

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 14.10.2023

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30  

Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti

Ut 7:30  

Na úmysel ordinára

St 18:00  

Za Božiu pomoc pre manžela

Pi 18:00 + Za zosnulého Michala Mederu s manželkou a rodinou
Ne 7:30 + Za Annu Vajdovú (1. výročie úmrtia)
  10:30 + Za zosnulých Annu a Jozefa Divéky, dcéru Julku a syna Antona
       
Diviacka Nová Ves
       
St 19:00 + Za Štefana Dolníka, synov Pavla, Mariána a rodičov z oboch strán
Pi 19:00 + Za zosnulých členov rodiny Hlbočanovej a Blahovej
So 18:00 + Za Margitu Poliakovú (1. výročie úmrtia) a manžela Jozefa
Ne 9:00 + Za zosnulých Máriu a Štefana Šimka, syna Miroslava a rodičov z oboch strán
       
Tí, ktorí by chceli, môžu v sakristii prispieť na výzdobu Božieho hrobu.

Budúcu nedeľu vstupujeme do svätého týždňa.

Bohu známy z DNV obetoval na výzdobu Božieho hrobu 300€.

Budúcu sobotu o 9:00 bude brigáda okolo farského kostola. Poprosil by som dvoch - troch mužov s motorovými pílami vyrezať zvyšky krov a znížiť pne po stromoch, ktoré sa vyrezali okolo kostola. Birmovanci z Diviak a okolia by ich potom povynášali do kontajnera.

V stredu bude v našej ZŠ biblická olympiáda nášho dekanátu.

V stredu prídem k starých a chorým v domácnostiach na sv. spoveď pred Veľkou nocou.