Farské oznamy

 

 

2. Adventná nedeľa

(5.12.2022 - 11.12.2022)

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30   Za zdravie, Božiu pomoc, ochranu Panny Márie pre švagra Ivana
Ut 7:30 + Za zosnulého Antona Dodoka, nedožitých 80 rokov, brata Štefana a rodičov Máriu a Štefana
Št 17:00 + Za zosnulého Pavla, rodičov a svokrovcov
Pi 17:00   Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
Ne 7:30 + Za Martu Žovinovú, pohrebá sv. omša
  10:30 + Za zosnulú Boženu Dodokovú, 4. výročie, súrodencov a rodičov z oboch strán
       
Diviacka Nová Ves
       
St 7:30   Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti (za farnosť)
Št 18:00 + Za Máriu a Jozefa Uhlára, starých rodičov z oboch strán a Viktóriu
Pi 18:00   Za zdravie a Božiu pomoc k 60. narodeninám
So 18:00 + Za Rastislava Krajčíka (10. výročie úmrtia)
Ne 9:00 + Za Helenu a Antona Tkáča a ich rodičov
       

K starým a chorým v domácnostiach v DNV a vo Vrbanoch prídem vo štvrtok doobeda.

 

Práce na výmene dreveného šindľa na farskom kostole boli v piatok po štyroch rokoch ukončené.

 

Chcem všetkým poďakovať za modlitby, obety, príspevky zo zbierok, výzdobu kostola, za služby vo farnosti i za všetko, čo pre našu farnosť robíte, a tiež za vašu trpezlivosť a pripravenosť pomôcť. Všetkým úprimne Pán Boh odplať!