Farské oznamy

 

 

6. Veľkonočná nedeľa

(23.5.2022 - 29.5.2022)

 

 

Úmysly svätých omší
       
Diviaky nad Nitricou
       
Po 7:30   Za Božiu pomoc pre uzdravenie manžela, za zdravie a ochranu Panny Márie celej rodiny
Ut 7:30 + Za zosnulých rodičov Pavla a Máriu, dcéru Ľudmilu, zaťov Kazimíra, Milana, Vladimíra a starých  rodičov z oboch strán
Št 18:00 + Za zosnulého Mariána Besedu a rodičov Jozefínu a Petra
Pi 18:00 + Za zosnulú MUDr. Janku Benkovičovú k jej nedožitým 50-tinám
Ne 7:30 + Za zosnulých Annu a Jozefa Dodoka, rodičov z oboch strán, starkú Annu a nevestu Boženu
  10:30 + Za zosnulú Jarmilu Divékyovú, 10. výročie
       
Diviacka Nová Ves
       
St 7:30   Za žijúcich a zosnulých dobrodincov našej farnosti (za farnosť)
Št 19:00   Za zdravie a Božiu pomoc rodine
Pi 19:00 + Za Alojza Juríka, dcéru Magdalénu, zaťa Martina a starých rodičov
So 18:00 + Za Esteru Valientovú a rodičov z oboch strán
Ne 9:00 + Za Máriu a Štefana Šimka a syna Miroslava
       
V piatok začíname novénu k Duchu Svätému

Aj nasledujúci týždeň pokračujeme v modlitbovej reťazi modlitbami posvätného ruženca a litániami podľa rozpisu