Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Pavol Miki a spol., sv. Dorota, mučeníci; sv. Francesco Spinelli

Utorok

Bl. Pius IX., pápež; sv. Maxim, biskuo

Streda

Sv. Hieronym Emiliáni; sv. Jozefána Bakhyta

Štvrtok

Sv. Apolónia, mučenica

Piatok

Sv. Školstika, panna; bl. Alojz Stepinac, biskup

Sobota

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská

Nedeľa

6. Nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia