Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

Utorok

Sv. Florián, mučeník; sv. Silván, biskup

Streda

Sv. Nunzio Sulprizio; sv. Gottard

Štvrtok

Sv. Dominik Sávio; sv. Marián, lektor; sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník

Piatok

Bl. Gizela

Sobota

Sv. Viktor, mučeník; bl. Ulrika Nischová, panna

Nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia