Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Ján XXIII., pápež

Utorok

Sv. Maximilián, sv. Serafín

Streda

Sv. Koloman; sv. Eduard

Štvrtok

Sv. Kalixt I., pápež a mučeník

Piatok

Sv. Terézia od Ježiša, učiteľka Cirkvi

Sobota

Sv. Hedviga; sv. Margita Mária Alacoque, rehoľníčky

Nedeľa

29. nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia