Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Sabas, opát; bl. Filip Rinaldi, kňaz

Utorok

Sv. Mikuláš, biskup

Streda

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Štvrtok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Piatok

Sv. Ján Didak Cuauhtlatoatzin; sv. Peter Fourier, kňaz; sv. Leokádia

Sobota

Preblahoslavená Panna Mária Loretánska; sv. Melchiades, mučeník

Nedeľa

3. adventná nedeľa

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia