Liturgické slávenia

Pondelok

Sv.Anton, opát

Utorok

Sv. Priska; sv. Margita Uhorská, panna

Streda

Sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus

Štvrtok

Sv. Fabián, pápež; sv. Šebastián

Piatok

Sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica

Sobota

Sv. Vincent; bl. Laura Vicuňa

Nedeľa

3. nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia