Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Nikodém; sv. Rupert, biskup

Utorok

Bl. Renáta,  mučenica

Streda

Sv. Ludolf, biskup; bl. Berthold, vojak

Štvrtok

Sv. Ján Klimak, opát; sv. Leonard Murialdo, kňaz

Piatok

Sv. Benjamín, diakon;  sv. Balbína Rímska

Sobota

Sv. Hugo, biskup

Nedeľa

Palmová - Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia