Liturgické slávenia

Pondelok

Sv, Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbát, opát

Utorok

Sv. Ondrej Dung-Lak a spol., mučeníci; sv. Emília

Streda

Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

Štvrtok

Sv.Konrád, biskup

Piatok

Sv. Virgil; bl. Bronislav

Sobota

Sv. Katarína labouré, rehoľníčka; bl. Jakub Thomson

Nedeľa

1. Adventná nedeľa

 

 

 

 

 

       

 

historia