Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Cyril Alexandrijský; sv. Ladislav; Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci

Utorok

Sv. Irenej, biskup a mučeník

Streda

Sv. Peter a Pavol, apoštoli

Štvrtok

Prví mučeníci Cirkvi v Ríme; sv. Oto

Piatok

Sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeníi

Sobota

Návšteva Panny Márie

Nedeľa

14. nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia