Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Zlatica (Aurea),  panna

Utorok

Sv. Apolinár, biskup; sv. Eliáš, prorok; sv. Margita Antiochijská, mučenica

Streda

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Štvrtok

Sv. Mária Magdaléna

Piatok

Sv. Brigita, rehoľníčka a patrónka Európy

Sobota

Sv. Šarbel Machlúf; sv. Kristína, sv. Krišof

Nedeľa

17. nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia