Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Mikuláš, biskup

Utorok

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Streda

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Štvrtok

Sv. Ján Didak; sv. Peter Fourier; sv. Leokádia

Piatok

Panna Mária Loretánska; sv. Melchiades, mučeník

Sobota

Sv. Damaz I., pápež

Nedeľa

3. Adventná nedeľa

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia