Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Maximilián; sv. Dionýz Areopagita

Utorok

Sv. František Assiský

Streda

Sv. Faustína Kowalská, panna; sv. Placidus

Štvrtok

Sv. Bruno, kňaz; sv. Viera, mučenica

Piatok

Panna Mária Ružencová; sv. Justína

Sobota

Sv. Pelágia, mučenica

Nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia