Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Matáš, apoštol a evanjelista

Utorok

Sv. Emerám, biskup a mučeník

Streda

Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz; sv. Linus, pápež

Štvrtok

Sv. Bystrík, sv. Gerard, biskupi a mučeníci

Piatok

Sv. Kleopas

Sobota

Sv. Kozma a Damián, mučeníci

Nedeľa

26. Nedeľa v Cezročnom období

 

 

 

 

 

       

 

historia