Liturgické slávenia

Pondelok

Sv. Dezider, biskup

Utorok

Panna Mária Pomocnica kresťanov, sv. Vincent Lirinský, kňaz

Streda

Sv. Béda Ctihodný, učiteľ Cirkvi; sv. Gregor VII., pápež; sv. Mária Magdaléna de Pazzi

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána

Piatok

Sv. Augustín z Canterbury, biskup; sv. Július

Sobota

Sv. Viliam. mních

Nedeľa

7. Veľkonočná nedeľa

 

 

 

 

 

       

Na žiadosť veriacich prikladáme číslo farského účtu, na ktorý môžete poukázať milodary na kostol:         SK19 0900 0000 0000 6650 0630

historia